Bestuursverandering

De huidige bestuursvoorzitter, Corné Vermaat, heeft besloten om per 1 juni 2019 terug te treden als bestuursvoorzitter en tevens zijn functie als bestuurslid van de LVLC neer te leggen. Inmiddels is Hans Puttenstein, de huidige vicevoorzitter, benoemd als zijn opvolger…

In de media.

Ons persbericht is door diverse media op gepikt: Melkvee.nl: Ontevreden leveranciers Bel Leerdammer richten leveranciersvereniging op. BoerenBuisness: Bel Leerdammer-Boeren voelen zich niet gehoord Nieuwe-Oogst: Ontevreden veehouders Bel Leerdammer verenigen zich De Boerderij: Leveranciers Bel bundelen zelf hun krachten Ook regionaal is…

Pers bericht, oprichting LVLC

Groep positief, kritische Bel Leerdammer leveranciers richten leveranciersvereniging op! Het doel van deze leveranciersvereniging is het behartigen en bevorderen van de economische en maatschappelijke belangen van melkleveranciers die leveren aan Royal Bel Leerdammer. Om op deze manier te komen tot een duurzame…