Farming for the Future

Najaarsbijeenkomsten LVLC Eind vorig jaar hebben we 4 najaarsbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten werden zeer goed bezocht. Onze externe specialisten Jan-Roelof Meesters en Eric Smolders gaven beiden een interessante presentatie. Jan-Roelof Meesters informeerde ons over wetenswaardigheden en nieuwsfeiten van de RBL-leveranciers.…

Bestuursverandering

De huidige bestuursvoorzitter, Corné Vermaat, heeft besloten om per 1 juni 2019 terug te treden als bestuursvoorzitter en tevens zijn functie als bestuurslid van de LVLC neer te leggen. Inmiddels is Hans Puttenstein, de huidige vicevoorzitter, benoemd als zijn opvolger…

In de media.

Ons persbericht is door diverse media op gepikt: Melkvee.nl: Ontevreden leveranciers Bel Leerdammer richten leveranciersvereniging op. BoerenBuisness: Bel Leerdammer-Boeren voelen zich niet gehoord Nieuwe-Oogst: Ontevreden veehouders Bel Leerdammer verenigen zich De Boerderij: Leveranciers Bel bundelen zelf hun krachten Ook regionaal is…