Constructieve gesprekken Leveranciersvereniging met de directie van Royal Bel Leerdammer

Sinds eind vorig jaar bestaat de Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief (LVLC). De directie van Royal Bel Leerdammer (RBL) heeft een aantal keren met het bestuur van LVLC gesproken. De gesprekken verlopen constructief en het gemeenschappelijk doel is om, ook op de lange termijn, samen met Leerdammer meer uit de markt te halen.

Toekomst melkveehouderij

In de afgelopen maanden zijn in de gesprekken diverse onderwerpen aan de orde gekomen. Zo is er gesproken over de toekomst van de melkveehouderij en het benodigde verdienmodel om te kunnen spreken van een gezonde sector. De melkveehouders die verbonden zijn met Royal Bel Leerdammer leveren voldoende melk voor beide fabrieken. De zorg die LVLC hierover uit, is of dit ook over een aantal jaren nog steeds het geval is. RBL heeft ook in de toekomst eigen leveranciers nodig die binnen een straal van 60 kilometer van één van de fabrieken de melk produceren. De tendens die door LVLC wordt geconstateerd, is dat de kosten voor de veehouder stijgen en de opbrengsten niet navenant toenemen. Samen met de toenemende regeldruk leidt dit ertoe dat steeds minder jongeren kiezen voor het vak van melkveehouder. Dit punt zal ook de komende tijd onderwerp van gesprek blijven.

Onderscheidend en verbindend

Voor Royal Bel Leerdammer blijft het de uitdaging om binnen de kaasmarkt onderscheidend te zijn. Met het Leerdammer-merk willen we ons blijven onderscheiden van onze concurrenten richting onze klanten. Kwaliteit, innovatie en duurzaamheid zijn de belangrijkste onderwerpen waarmee RBL het verschil wil maken.

In dat kader zijn ook de diverse duurzaamheidsinitiatieven besproken. LVLC heeft de directie van Royal Bel Leerdammer gevraagd om het nut en de noodzaak van deze initiatieven toe te lichten, alsmede het verdienmodel voor de melkveehouder. In essentie gaat het Royal Bel Leerdammer hierbij om de versterking van de positie van het Leerdammer-merk in de markt in combinatie met “volhoudbaarheid” van de melkveebedrijven.

We zien het als een gezamenlijke opdracht om in samenwerking met de Leveranciersvereniging Leerdammer Collectief te werken aan een duurzaam model, dat zowel voor RBL als voor de melkveehouders blijvend waarde creëert.

Theodoor Bos (manager Milk Supply)                                    Hans Puttenstein (voorzitter LVLC)

  

Gezamenlijke verklaring op de website van Royal Bel Leerdammer