De huidige bestuursvoorzitter, Corné Vermaat, heeft besloten om per 1 juni 2019 terug te treden als
bestuursvoorzitter en tevens zijn functie als bestuurslid van de LVLC neer te leggen. Inmiddels is Hans
Puttenstein, de huidige vicevoorzitter, benoemd als zijn opvolger per die datum en wordt bestuurslid
Dirk de Jong de nieuwe vicevoorzitter. Vooralsnog wordt er geen nieuw bestuurslid geworven en
bestaat het bestuur van de LVLC daarmee uit zeven leden.

Mocht er hierover nog vragen zijn kunt u contact opnemen met onze woordvoerder dhr van Maanen.

Bestuursverandering