De Algemene Leden Vergadering heeft online plaatsgevonden op 15-4-2021. Door corona hebben we
de ALV een aantal keren moeten verschuiven en is gekozen voor een Webinar.
213 leden hebben ingelogd bij deze Webinar. Na afloop hebben onze leden een mail gekregen met
de link om de ALV alsnog te kunnen bekijken. Aan de leden zijn ook de notulen van de ALV verstuurd.
Tijdens de ALV hebben we afscheid genomen van Jeroen van Maanen als bestuurslid en
woordvoerder van LVLC. De rol van woordvoerder wordt overgenomen door Willem van Harten.

Algemene Ledenvergadering 2021