Eind mei had een deel van het bestuur plus de externen een vergadering met het management van RBL. Hierbij hebben we de kostprijsberekeningen zoals we die aan Franse Bel directie hebben gepresenteerd ook aan het management uitgelegd.

Het begrip voor de kostprijs is wel aanwezig, de betaling blijft helaas (ver) achter. Uiteraard is er gediscussieerd over de melkprijs en aangegeven dat RBL nu aan de onderkant bungelt van de melkprijsuitbetaling in Nederland. Dat werd door het management niet ontkend, maar ook niet bevestigd. Als LVLC bestuur hebben we aangegeven dat de melkprijs op korte termijn omhoog moet.

Vergadering met management Royal Bel Leerdammer