Najaarsbijeenkomsten LVLC

Eind vorig jaar hebben we 4 najaarsbijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomsten werden zeer goed
bezocht. Onze externe specialisten Jan-Roelof Meesters en Eric Smolders gaven beiden een
interessante presentatie. Jan-Roelof Meesters informeerde ons over wetenswaardigheden en
nieuwsfeiten van de RBL-leveranciers. Eric vertelde over kostprijs, kostprijsberekeningen en hoe de
wettelijke maatregelen de kostprijs nog verder gaan verhogen. Daarnaast was er een forumdiscussie
waar veel vragen werden gesteld en besproken.

ZuivelNL

Eind vorig jaar hebben we als bestuur een gesprek gehad met Janine Luten, directeur van ZuivelNL,
samen met hun voorzitter Jorrit Jorritsma. We hebben veel zaken uit kunnen leggen en Janine Luten
heeft bij ons veel nieuwe dingen gehoord. We hebben onder andere gesproken over het geld uit het
fosfaatreductieplan dat daar geparkeerd stond. Daar is inmiddels een beslissing gevallen.
ZuivelNL heeft via de zuivelondernemingen in totaal € 11 miljoen aan resterende gelden van de
uitvoering van het fosfaatreductieplan aan melkveehouders terugbetaald. Per melkveehouder is dit €
0,08 per 100 kg melk (op basis van volume 2017). Deze terugbetaling is gedaan via de
zuivelonderneming waaraan de melkveehouder in 2017 melk leverde. Melkveehouders die sindsdien
zijn gestopt of overgestapt naar een andere afnemer kunnen zich tot uiterlijk 1 juni 2020 melden bij
de zuivelonderneming waaraan zij in 2017 leverden.

Farming for the Future

Uit reacties die bij ons binnenkomen blijkt dat RBL nog steeds niet alle betreffende veehouders in
kennis heeft gesteld van de nieuwe eisen betreffende FFTF. Meer informatie over de nieuw
opgelegde eisen is te vinden op website van BEL-Groupe.

 

Farming for the Future