Voorjaarsvergaderingen

De voorjaarsvergaderingen van Royal Bel Leerdammer zijn weer achter de rug. Als bestuursleden van de LVLC zijn we bij elke vergadering aanwezig geweest. We hebben de meest gestelde vragen geïnventariseerd. We gaan deze vragen wederom bij de directie van Royal Bel Leerdammer neerleggen om een concreet antwoord te krijgen op:

  • Kostprijs en voorwaarden die we over ons heen krijgen
  • Kwaliteitstoeslagen
  • Negatieve grondprijsverandering
  • Ruilmelk: voorwaarden en uitbetaling
  • Wat gebeurt er met de gegevens die verzameld worden?
  • Grupstal uit faseren vanwege het Farming to the Future programma, met continuïteitsperspectief
  • Respecteren zondagsrust
  • VLOG/weidemelk

Externe specialisten.

De vereniging groeit gestaag verder, inmiddels zitten we boven de 400 leden. Dat biedt ons de mogelijkheid om 2 externe specialisten aan te trekken die ons als bestuur zullen ondersteunen bij de gesprekken met de directie van Royal Bel Leerdammer. Hierbij gaat het vooral om de toekomst van ons als veehouders/leveranciers en daarbij de toekomst van “onze” melkfabrieken. Wij kunnen niet zonder Royal Bel Leerdammer, maar zij kunnen ook niet zonder ons. In ons volgende gesprek gaan we hierop in.

Tot slot.

We proberen een lijn uit te zetten die voor de lange termijn voor ons allen het beste is. Dit doen we door te overleggen met de directie van Royal Bel Leerdammer. We houden u op de hoogte. Samen staan we sterk!

Mochten er vragen zijn, schroom dan niet om een van de bestuursleden te bellen of mail uw vragen/opmerkingen naar info@lvlc.nl.

Nieuwsbericht april 2019