LVLC bijeenkomsten 

De Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) pakt stevig door. Een klein jaar na de
oprichting van de vereniging zit de vaart er goed in. Er zijn 4 LVLC-bijeenkomsten gepland dit najaar om de leden/leveranciers te informeren over stappen die hebben plaatsgevonden. En over de
vervolgstappen. Deze bijeenkomsten worden gehouden in het gehele gebied waarin Royal Bel
Leerdammer (RBL) actief is.

Op de eerste LVLC-bijeenkomst in Dalfsen was de opkomst groot, zowel van leden als van niet-leden.
Veel van de niet-leden sloten zich na de vergadering direct aan bij de vereniging. Het gestelde doel van
de LVLC, het behartigen en bevorderen van financiële en maatschappelijke belangen van RBL leveranciers, komt uitvoerig aan de orde. Aangesloten leden hebben de vereniging door hun betaalde contributie slagkracht gegeven. Hierdoor kunnen adviseurs worden ingeschakeld, elk op een specifiek vakgebied. Hierdoor zijn we in staat onderbouwing te verkrijgen op basis van feiten, bijvoorbeeld over de kostprijs van het produceren van melk. Deze informatie nemen we mee in de gesprekken met RBL.

Daarnaast is er sinds de oprichting samen met de directie van RBL hard gewerkt om een constructieve
samenwerking vorm te geven. Inmiddels kunnen we stellen dat dit positief verloopt. Samen met RBL
zijn we op zoek naar de middelen die we kunnen gebruiken om aan het doel van de vereniging te
voldoen. Leveranciers weten dat ze RBL nodig hebben als afnemer van hun melk. De directie van RBL
is de laatste maanden meermaals (en wordt in de toekomst wederom) door LVLC bewuster gemaakt
van het belang van hun leveranciers voor het voortbestaan van RBL. In de huidige tijd waarin vele
onzekere factoren aanwezig zijn, is het voor RBL van groot belang de relatie met haar leveranciers te
behouden en te verstevigen. Dit om ook in de toekomst verzekerd te blijven van voldoende
melkaanvoer. De Nederlandse directie is hiervan inmiddels ook doordrongen en brengt de zorgen van
de LVLC over op de Franse directie van de Bel Groupe. Inmiddels heeft dit geresulteerd in een
kennismakingsgesprek tussen de Franse directie en de LVLC. Vergaderen met een delegatie vanuit
Frankrijk, de directie uit Nederland en een afvaardiging van ons bestuur voelt als een flinke stap in de
goede richting. Daarnaast geeft het ook aan dat de LVLC wordt erkend als een belangrijke partij die een grote groep veehouders vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er meer dan 430 leden die de helft van de totale melkhoeveelheid bij RBL produceren.
===================================================================

Voor vragen:
Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief
Woordvoerder Jeroen van Maanen, te bereiken op 06-22707128

Persbericht, LVLC bijeenkomsten