Melkprijssysteem
In de gezamenlijke vergadering met de directie van Royal Bel Leerdammer (RBL) en ons bestuur in oktober 2019 werd door RBL gemeld dat het huidige melkprijssysteem failliet is. Daarom is er door ons, op verzoek van RBL, gewerkt aan een voorstel richting de toekomst, waarbij de ontwikkeling van de melkprijs mede afhankelijk is van de kostenontwikkeling op de bedrijven (dus minimaal een kostendekkende melkprijs). Dit voorstel is in december 2019 bij RBL gepresenteerd en we wachten nog op een officiële reactie. Op Z-Net is ook gemeld dat er wordt gekeken naar een nieuw melkprijssysteem, helaas heeft RBL daarbij verzuimd te melden dat het voorstel volledig afkomstig is van de LVLC.

Boerenbusiness artikel
In de Boerenbusiness van 5 maart 2020 werd door Wouter Baan het volgende artikel geschreven: Melkprijs Bel Leerdammer al een jaar lang in de top 3 waarin de rol van de LVLC wordt beschreven.

Hoge ogen in melkprijsvergelijker In het verleden

In het verleden werd Bel Leerdammer vaak bekritiseerd om de relatief lage melkprijs. Ruim een jaar geleden was dit mede de aanleiding voor het oprichten van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC). De ‘druk’ die deze groep uitoefent, lijkt zijn vruchten af te werpen. In de melkprijsvergelijker van Boerenbusiness gooit de kaasmaker namelijk al een tijdje hoge ogen.

In de achterliggende 12 maanden stond Bel Leerdammer namelijk telkens in de top-3.


Melkprijs