Na de oprichting van de Leveranciers Vereniging Leerdammer Collectief (LVLC) in november 2018 zijn de eerste 4 informatievergaderingen voor leden/leveranciers zeer succesvol verlopen. De belangrijkste conclusie die wij kunnen trekken na deze vergaderingen is dat er duidelijk behoefte is aan gezamenlijke belangenbehartiging. De enorme bezoekersaantallen lieten een grote interesse zien, maar ook de noodzaak van samenwerking middels LVLC.

 

De roep om transparantie, kostendekking en verdienmodel klonken unaniem door in de vele reacties vanuit de zalen. Veel individuele boeren gaven aan zelf reeds jarenlang hun zorgen en kritiek geuit te hebben bij Bel Leerdammer. Het gebrek aan communicatie en vertrouwen werd collectief onderstreept.

Naast al deze kritiek werd de insteek van de LVLC geroemd om vooral sámen met Bel Leerdammer constructief tot een win-win situatie te komen. De leveranciers hebben in Bel Leerdammer een sterke, betrouwbare partner nodig. En Bel Leerdammer heeft leveranciers van eerste klas melk nodig om samen een product in de markt te blijven zetten waarop toegevoegde waarde behaald kan worden. Nu en in de toekomst. Deze behoefte van beiden zijn volgens de LVLC en haar achterban prima te verenigen en dit zal dan ook een van onze grootste speerpunten worden in de gesprekken met Bel Leerdammer.

Wij kijken terug op vier succesvolle avonden waarbij wij alle bezoekers willen bedanken voor de interesse en steun die de massale opkomst, én de massale hoeveelheid aanmeldingen, onze vereniging gegeven heeft.

 

 

Massaal bezochte informatieavonden.