Geachte leverancier,

Op de najaarsvergaderingen van Royal Bel Leerdammer en/of via het persbericht heeft u wellicht gehoord van de onlangs opgerichte leveranciersvereniging. Ook kan het zijn dat u zich al aangemeld heeft.

Wij willen de krachten bundelen van zoveel mogelijk leveranciers. Het doel is om een volwaardige gesprekspartner te worden van Bel Leerdammer om transparant en constructief samen de toekomst in te gaan.

Door een groeiend gebrek aan vertrouwen hebben wij de handschoen opgepakt om een leveranciersvereniging op te richten. Wij willen dat de leveranciers gehoord worden! Het is belangrijk dat we met z’n allen achter het collectief gaan staan, om zo meer te bereiken bij en met Bel Leerdammer. Lid worden betekent inspraak = Samen Sterk!

Het bestuur van het LVLC nodigt jullie van harte uit op één van onze bijeenkomsten.

Woensdag 23 januari 2019:                                             Dinsdag 29 januari 2019:

Het Roode Hert, Hessenweg 41, Dalfsen                               De Hoge Haren, Katijfweg 1, Tuil

Donderdag 31 januari 2019:                                         Dinsdag 5 februari 2019:

Boschzicht, Burgemeester Royaardslaan 4                           De Til, Breestraat 1, Giessenburg

Scherpenzeel

Programma

  • 20:00 uur:           Aanvang  en Introductie LVLC,  door voorzitter Corné Vermaat
  • 20:30 uur:           Financiële plaatje, door penningmeester Arnold van Dee
  • 20:45 uur:           Pauze
  • 21:00 uur:           “De noodzaak van Krachtenbundeling” door Jan Cees Vogelaar
  • 21:45 uur:           Rondvraag en Sluiting

 

Wij verheugen ons erop om u op één van onze avonden persoonlijk te ontmoeten. Jan Cees Vogelaar zal op deze avond laten horen hoe hij aankijkt tegen de noodzaak van krachtenbundeling.

Als beginnende vereniging zijn we er ons van bewust dat het adressenbestand nog niet volledig is. Wij vragen uw medewerking met het verspreiden van deze brief. Neem gerust uw collega Bel Leerdammer Leverancier mee. Samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur LVLC

Voorzitter Corné Vermaat

Uitnodiging bijeenkomsten LVLC