Groep positief, kritische Bel Leerdammer leveranciers richten leveranciersvereniging op!

Het doel van deze leveranciersvereniging is het behartigen en bevorderen van de economische en maatschappelijke belangen van melkleveranciers die leveren aan Royal Bel Leerdammer. Om op deze manier te komen tot een duurzame samenwerking tussen melkleveranciers  en Bel Leerdammer.

In navolging van twee rechtszaken tegen het Bel Leerdammer concern heeft een groeiende ontevredenheid en een gebrek aan vertrouwen onlangs mede gezorgd voor de notariële oprichting van een leveranciersvereniging.

Ondanks het door Bel Leerdammer gepredikte “samen met zijn allen, Bel gevoel” is er gebrek aan vertrouwen. De top-down benadering samen met gebrek aan transparantie, onduidelijke melkprijs zonder referentieprijs-bepaling en het steeds strenger wordende eisenpakket zonder kostprijsdekking. Dit is voor de initiatiefnemers reden geweest hun krachten te bundelen in een collectief. De huidige structuur met klankbordgroepen wordt door Bel Leerdammer aangevoerd als het overlegmodel. In de praktijk blijkt het niet anders als een platform van waaruit de informatie vanuit Bel Leerdammer wordt doorgegeven en van overleg is geen sprake.

Het collectief hecht grote waarde aan het gezamenlijk belang dat zowel leveranciers als ook Bel Leerdammer hebben, namelijk verwerking en het vermarkten van hoogwaardige melk tot hoogwaardige kaas, waar eenieder in de keten naar prestatie zijn brood aan kan verdienen. Het eenzijdig opzadelen van producenten met eisen en deze vervolgens onvoldoende belonen zal op niet al te lange termijn leiden tot stoppende boeren en onvoldoende melk voor de fabriek. Het importeren van melk die tegen lagere eisen elders wordt geproduceerd is niet het belang van de leveranciers en zal onherroepelijk ook het imago van Bel Leerdammer kaas schaden.

De leveranciersvereniging kent sinds zijn jonge bestaan al veel nieuwe leden die hun krachten hebben gebundeld om hun positie ten opzichte van en met Bel Leerdammer te verbeteren.

De vereniging organiseert voor alle leveranciers van Bel Leerdammer in januari vier bijeenkomsten in Dalfsen, Scherpenzeel, Tuil en Giessenburg om hen te informeren over de noodzaak van de leveranciersvereniging en de interactie te zoeken voor een gezamenlijke en krachtige toekomst.

Op de website van de leveranciersvereniging www.lvlc.nl  is informatie te vinden over het bestuur en de data van de introductievergaderingen. Voorzitter Corné Vermaat nodigt bij deze alle Leerdammer leveranciers uit voor de bijeenkomsten.  Leveranciers zullen hiervoor tevens een persoonlijke uitnodiging ontvangen.

Pers bericht, oprichting LVLC